Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΤΠΕ)

By |2019-09-02T19:49:51+00:00|ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΝΕΑ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ|

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Στοιχεία Υποβολών επενδυτικών έργων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

By |2019-09-02T19:50:03+00:00|ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΝΕΑ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ|

Εξαιρετικά θετική ήταν η ανταπόκριση του κοινού στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων