Αρχική2021-04-26T11:50:11+00:00

Πιθανή αιτία που τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ σχέδιο.

ASHLEIGH BRILLIANT

Ποιοι είμαστε…

Η

εταιρία EPN CONSULTING είναι μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές εταιρείες στην Ελλάδα, η οποία έλαβε τη σκυτάλη της ήδη πετυχημένης πορείας της εταιρείας με την επωνυμία ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ στον χρηματοοικονομικό τομέα, στοχεύοντας να διατηρήσει για πολλά ακόμη έτη τη θέση της στην κορυφή.

Στόχος της η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αποτελώντας σήμερα σημαντικό πυλώνα του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Συστήματος. Με ευελιξία στις απαιτήσεις των αγορών και με έντονη αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης, έχουμε αναπτύξει ένα πρωτοπόρο και πολύπλευρο σύστημα παρεχόμενων υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα.

Περισσοτερα…

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφέρουμε υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας

Τεχνοοικονομικές μελέτες υπαγωγής στον επενδυτικό Νόμο.

Διοίκηση & διαχείριση επενδυτικών έργων.

Λειτουργικός & οργανωτικός ανασχεδιασμός (BPR).

Χρηματοοικονομική & λειτουργική αναδιάρθρωση.

Ταμειακός προγραμματισμός – cash flow.

Διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών

Στοχοθέτηση (Οικονομετρικά Υποδείγματα)

Διερεύνηση & Εξεύρεση κατάλληλων λύσεων

Στάθμιση μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων όλων των εναλλακτικών

Ανάλυση Κόστους Οφέλους

Ανάλυση Τεχνικής Βιωσιμότητας (Οικονομετρικά Υποδείγματα)

Αξιολόγηση της αναμενόμενης οικονομικής απόδοσης (Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα)

Υλοποίηση του εγχειρήματος και καθορισμός

Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση Νεκρών Σημείων

Μικροοικονομική προσέγγιση Παραγωγής, Εσόδων και Κόστους Μονάδας

Επιχειρηματικά Σχέδια για οικονομική ευημερία

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος της αγοράς

Ανάλυση και διαφαινόμενες τάσεις της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας / μεθοδολογίας

Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου.

Αναζήτηση προς εξαγορά εταιριών & αξιολόγηση υφιστάμενων επιχειρηματικών σχεδίων.

Εκτίμηση αξίας.

Κατάρτιση σχεδίου αγοράς.

Συμβουλευτική υποστήριξη για διαπραγματεύσεις εξαγοράς.

Εξυγίανση – Σύνταξη – Σχεδιασμός Businnes Plan.

Ανάλυση του ανταγωνισμού και εκτίμηση της προοπτικής εξέλιξης του

Ανάλυση των Πλεονεκτημάτων / Μειονεκτημάτων και Ευκαιριών / Κινδύνων (SWOT – PEST Analysis)

Επιλογή και εξέταση εναλλακτικών σεναρίων

Προσδιορισμός και ανάλυση του σεναρίου υλοποίησης (βάσης)

Προσδιορισμός των στόχων και σχεδιασμός επιμέρους δράσεων

Ορισμός δεικτών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα)

Οικονομοτεχνικές Μελέτες Αναθεώρηση

Ανάλυση του Ανταγωνισμού του κλάδου

Τάσεις της Αγοράς και εκτίμηση της Ζήτησης (Οικονομετρικά Υποδείγματα)

Χρηματοοικονομικά μοντέλα προσομοίωσης για την εκτίμηση των μελλοντικών οικονομικών μεγεθών

Αξιολόγηση προσφορών

Αξιολόγηση και ανάπτυξη επενδυτικού σχεδίου

Καθορισμός Στοχοθεσίας και περιοδική παρακολούθηση υλοποίησης (Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα)

Υπολογισμός των συνολικών αναγκαίων κεφαλαίων

Ανάλυση ευαισθησίας (Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα)

Δείκτες αξιολόγησης της επένδυσης (Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα)

Ενημέρωση

Ενημερωθείτε με τα τελευταία νέα της αγοράς, νέους αναπτυξιακούς νόμους, χρηματοοικονομικές εξελίξεις και πολλά άλλα…

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4605/2019 – για την προστασία πρώτης κατοικίας

Διατάξεις για την προστασία του εμπορικού απορρήτου και τον περιορισμό της ευθύνης των εταίρων αστικών εταιρειών Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα [...]

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΤΠΕ)

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Στοιχεία Υποβολών επενδυτικών έργων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Εξαιρετικά θετική ήταν η ανταπόκριση του κοινού στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ;

ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ; ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΩΣ!

ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ